Główny księgowy:

mgr Adrian Stegienta, a.stegienta@mzop.pl

 

Kadry:

mgr Danuta Pałczak, d.palczak@mzop.pl

 

Księgowość :

mgr Wioletta Czerska, w.czerska@mzop.pl

mgr Wioletta Grabowska- Kościelna, w.grabowska@mzop.pl

 

Odpłatność za przedszkola:

Małgorzata Panas, m.panas@mzop.pl

 

Administracja:

mgr Barbara Glapińska, b.glapinska@mzop.pl

 

Płace: