Dyrektor 

Katarzyna Boryczko

    Główny Księgowy

Adrian Stegienta