Funkcję inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: iod@mzop.pl